BMA Technology

Çevre

"Önce İnsan ve Güvenlik" prensibi ile kazaları, iş hastalıklarını, sıra dışı yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını engellemek, çevre kirliliğini başlamadan durdurmak ve sürekli kendimizi geliştirmek, tüm süreçlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda Çevre Politikamız şunları içerir:

  • Verimli enerji kaynağı kullanımı ve hizmetlerimizde kullandığımız girdilerin kullanımlarından bertaraflarına kadar olan süreçte çevresel etkimizin devamlı olarak azaltıldığından emin olmak,
  • Tehlike ve riskleri önceden tespit ederek bunların çevresel etki boyutlarını belirleyip gerekli önlemleri zamanında almak; bunları yasal gereksinimlere uygun biçimde azaltmak veya revize edilmiş yönerge hedeflerince kabul edilebilir seviyeye indirmek,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirip tehlikeli atıkların çevresel etkilerinin mümkün olan en düşük seviyede olacak şekilde bertaraf edilmelerini sağlamak,
  • Amaç ve hedeflerimizi her yıl belirleyip gözden geçirerek iyileştirmelerde bulunmak,
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin "Planlı Eğitimler" ile teorik/pratik bilgilere erişimini sağlayıp bunları doğru biçimde uyguladıklarından emin olmak,
  • Yürürlükteki yasal gereksinimleri takip edip uygulamak, müşterilerimizin veya aktif olarak üyesi olduğumuz profesyonel organizasyonların gereksinimlerini yerine getirmek,
  • "Çevresel Yönetim Sistemi" Sorumluluğunu uluslararası yönetim standartları ve kültürlerine uygun olarak şirketimizde hayata geçirip belgelemek ve bunları sistematik olarak uygulamak; bu sistemin performansını çalışanlarımızın devamlı katılımı sayesinde korumak ve geliştirmek.
Çevre Politikası | Çevre Kapsamı | İSG Politikası | Kalite Politikası